zpět na informatiku    zpět na život školy    zpět na online testy
  Online testy    z informatiky 
Bezpečný internet

Začátečníci 1
Začátečníci 2
Začátečníci 3

Panel nástrojů v Malování

Základní zařízení počítače
Druhy souborů (přípony)

Pojmy v informatice (spojovačky)
Anglické výrazy v informatice (spojovačky)

Standartní panel ve Wordu
Panel Formát ve Wordu
Psaní různých písmen a znaků
Psaní různých písmen a znaků 2
Klávesové zkratky ve Wordu

Použití vzorců v Excelu

Tagy HTML
 Použití vzorců v Excelu - test 
V jednotlivých buňkách zapisuj obecné vzorce (tj. ne s konkrétními čísly!)

1. Jaký vzorec bude v buňce C6 pro výpočet průměrné denní navštěvnosti za leden?
  11051/31
  C5/31
  C5:31
  11051:31

2. Jaký vzorec bude v buňce H7 pro výpočet 3. mocniny?
  H5*H5*H5
  H5*3
  H5·H5·H5
  H5·3

3. Jaký vzorec bude v buňce B10 pro výpočet podílu?
  B3:B4
  23:8
  23/8
  B3/B4

4. Jaký vzorec bude v buňce F9 pro výpočet součinu?
  B3*B4
  B3·B4
  a*b
  a·b

5. Jaký vzorec bude v buňce F4 pro výpočet obsahu čtverce?
  C3·C3
  a2
  C32
  C3*C3

6. Jaký vzorec bude v buňce F9 pro výpočet obvodu obdélníku?
  2·(C9 + C10)
  2*(a + b)
  2·a + 2·b
  2*C9+2*C10

7. Jaký vzorec bude v buňce F4 pro výpočet povrchu krychle?
  6·C32
  6·a2
  6*C3*C3
  6·C3·C3

8. Jaký vzorec bude v buňce F8 pro výpočet objemu kvádru?
  C8*C9*C10
  a·b·c
  C8·C9·C10
  (a + b + c)3

  Zobrazit správné odpovědi   

www.zsdobrichovice.cz