Obvody a obsahy rovinných obrazců pro ZŠ Čtverec Obdélník Kosočtverec Kosodélník Lichoběžník Pravoúhlý trojúhelník Kruh Kružnice
zpět na matematiku   zpět na život školy

Obvody a obsahy obrazců pro ZŠ

Vysvětlivky použitých symbolů jsou zde
Čtverec
čtverec

Obvod ... o = 4 · a
Obsah ... S = a · a     [S = a2]
Obdélník
obdélník

Obvod ... o = 2 · (a + b)     [o = 2 · a + 2 · b]
Obsah ... S = a · b
Kosočtverec
Kosočtverec

Obvod ... o = 4 · a
Obsah ... S = a · v
                S = (u1 · u2) : 2     [S = ½ · u1 · u2]
Kosodélník
Kosodélník

Obvod ... o = 2 · (a + b)     [o = 2 · a + 2 · b]
Obsah ... S = a · va = b · vb
Lichoběžník
Lichoběžník

Obvod ... o = a + b + c + d
Obsah ... S = [(a + c) · v] : 2 = [(a + c) : 2] · v
Trojúhelník
Trojúhelník

Obvod ... o = a + b + c
Obsah ... S = a · va : 2 = b · vb : 2 = c · vc : 2
                [S = ½ · a · va = ½ · b · vb = ½ · c · vc]
Pravoúhlý trojúhelník
Pravoúhlý trojúhelník

Obvod ... o = a + b + c
Obsah ... S = a · b : 2     [S = ½ · a · b]
                S = c · vc : 2     [S = ½ · c · vc]
Kruh
Kruh

Obvod ... o = 2 · p · r = p · d
Obsah ... S = p · r2 = p · d2 : 4     [S = ¼ · p · d2]
                d = 2 · r
                r = d : 2     [r = ½ · d]
Kružnice
Kružnice

Délka kružnice ... l = 2 · p · r = p · d
                             d = 2 · r
                             r = d : 2     [r = ½ · d]
Použité symboly:
a, b , c , d - rozměry - délky stran obrazců (kromě kruhu a kružnice)
v - výška
va - výška k straně a
u1, u2 - úhlopříčky
p - Ludolfovo číslo (pí)
r - poloměr kruhu
d - průměr kruhu

Nahoru