ZŠ Dobřichovice - Matematika - Výukové materiály pro interaktivní tabuli zpět na matematiku   zpět na život školy počítadlo.abz.cz
 Výukové materiály pro 7., 8. a 9. ročník ZŠ pro interaktivní tabuli z portálu rvp.cz 

.: Prvočísla a čísla složená zde *
.: Druhy trojúhelníků zde *+
.: Konstrukce trojúhelníku podle věty sss zde **
.: Konstrukce trojúhelníku podle věty sus zde **
.: Konstrukce trojúhelníku podle věty usu zde *
.: Shodnost geometrických útvarů zde *+

Zlomky:

.: Rozšiřování a krácení zlomků zde *
.: Převod zlomku na deset. cislo zde *
.: Sčítání zlomků zde **
.: Sčítání zlomků 2 zde *
.: Násobení zlomků zde **
.: Dělení zlomků zde **

Celá čísla:

.: Sčítání celých čísel zde *
.: Odčítání celých čísel zde **
.: Násobení celých čísel zde *
.: Dělení celých čísel zde *

Poměr, přímá úměrnost:

.: Přímá úměrnost zde *

Procento, promile:

.: Procento, promile zde **

Pythagorova věta:

.: Pythagorova věta zde *%%
.: Pythagorova věta a mocniny opakování zde **
.: Pyth. věta, mocniny, čís. výrazy opakování zde **

Lineární rovnice:

.: Rovnost versus rovnice zde *
.: 1. a 3. ekvivalentní úprava rovnic zde *, **
.: 2. ekvivalentní úprava rovnic zde *, **
.: Postup řešení rovnic (kuchařka) zde **
.: Postup řešení rovnic zde *
.: Druhy řešení rovnic zde *

Statistika:

.: Aritm. průměr, modus, medián zde **

Thaletova kružnice:

.: Konstrukce tečny, je-li dán bod dotyku zde **
.: Konstrukce tečny, je-li dán bod mimo kruž. zde **
.: Konstrukce pravoúhl. trojúhelniku, je-li dána přepona a odvěsna zde **
.: Konstrukce pravoúhl. trojúhelniku, je-li dána přepona a úhel zde **

Konstrukční úlohy:

.: Konstrukce lichoběžníku, jsou-li dány a,b,f a úhel ADB je 90° zde **
.: Konstrukce rovnoběžníku, jsou-li dány a,d,alfa zde **

Algebraické výrazy, lomené výrazy:

.: Sčítání a odčítání mnohočlenů zde *
.: Procvičení číselných výrazů zde **
.: Pojem algebraický výraz zde *
.: Druhy algebraických výrazů zde *
.: Opakování mnohočlenů před zahájením učiva o lomených výrazech zde *
.: Určení podmínek, pro které má lomený výraz smysl zde *
.: Krácení lomených výrazů zde *
.: Rozšiřování lomených výrazů zde *
.: Sčítání lomených výrazů zde **
.: Odčítání lomených výrazů zde **
.: Násobení lomených výrazů zde *
.: Dělení lomených výrazů zde *
.: Složené lomené výrazů zde *

Soustavy rovnic:

.: Řešení soustavy rovnic dosazovací metodou zde *
.: Řešení soustavy rovnic sčítací metodou zde *
.: Druhy řešení soustav rovnic zde *
.: Řešení soustavy rovnic grafickou metodou zde *
.: Druhy grafických řešení soustav rovnic zde *

.: Slovní úlohy o pohybu 1 zde **
.: Slovní úlohy o pohybu 2 zde **

Funkce:

.: Opakování pravoúhlé soustavy souřadnic zde **
.: Pojem funkce zde ***
.: Lineární funkce zde ***
.: Graf lineární funkce zde *%
.: Grafické řešení soustavy rovnic zde **
.: Příklady grafů nelineárních funkcí zde **
.: Graf nepřímé úměrnosti - příklad zde **

Podobnost:

.: Podobnost - foto zde **
.: Podobnost rovinných útvarů zde, pracovní list zde *%%
.: Podobnost trojúhelníků zde, pracovní list zde *%%

Goniometrické funkce:

.: Sinus zde *%%
.: Kosinus zde *%%
.: Tangens zde *%%
.: Kotangens zde *%%

autoři:
* radomir.machan@seznam.cz, ** syblik@zsdobrichovice.cz, *** A.scukova@seznam.cz, *% ungermannova@centrum.cz, *%%ka.mu@tiscali.cz, *+ Iveta Doležalová