zpět na matematiku   zpět na život školy počítadlo.abz.cz
 Matematika pro ZŠ - pracovní listy (*.doc) 


 Pracovní listy pro 5. ročník ZŠ 

Opakování ze 4. ročníku ZŠ:

.: Opakování sčítání, odčítání, násobení, dělení a zaokrouhlování zde. Náhled listu zde
.: Opakování písemného násobení a dělení, pamětné počítání zde. Náhled listu zde
.: Opakování písemného násobení a dělení, pamětné počítání a zaokrouhlování zde. Náhled listu zde
.: Opakování písemného násobení a dělení, pamětné počítání a zaokrouhlování 2 zde. Náhled listu zde
.: Opakování písemného a pamětného dělení zde. Náhled listu zde
.: Opakování písemného a pamětného dělení 2 zde. Náhled listu zde
.: Opakování pamětného počítání a rýsování zde. Náhled listu zde
.: Procvičení psaní písmen - vrcholů zde. Náhled listu zde
.: Příprava na 1. písemnou práci pro 5. roč. zde. Náhled listu zde

.: Vlakový jízdní řád zde. Náhled listu zde
.: Úhlopříčky ve čtverci zde. Náhled listu zde
.: Úhlopříčky v obdélníku zde. Náhled listu zde
.: Římská čísla, zlomky, pís. dělení zde. Náhled listu zde
.: Římská čísla, zlomky, pís. dělení, rýsování zde. Náhled listu zde
.: Převody jednotek, výpočty se zlomky zde. Náhled listu zde
.: Výpočty se zlomky zde. Náhled listu zde
.: Výpočty se zlomky, pamětné dělení zde. Náhled listu zde
.: Příprava na 2. písemnou práci pro 5. roč. zde. Náhled listu zde
.: Velká čísla zde. Náhled listu zde
.: Obsahy obrazců ve čtvercové síti zde (*.xls). Náhled listu zde a zde

 Pracovní listy pro 7. ročník ZŠ 

Racionální čísla pro 7. ročník ZŠ:

.: Opakování zlomků ze 6. ročníku zde. Náhled listu zde
.: Opakování racionálních čísel zde. Náhled listu zde

Přímá a nepřímá úměrnost pro 7. ročník ZŠ:

.: Nepřímá úměrnost 1 zde.
.: Nepřímá úměrnost 2 zde.

Procenta pro 7. ročník ZŠ:

.: Procenta 1 zde. Náhled listu zde
.: Procenta 2 zde. Náhled listu zde
.: Procenta 3 zde. Náhled listu zde
.: Procenta 4 zde. Náhled listu zde
.: Procenta 5 zde. Náhled listu zde
.: Procenta 6 zde. Náhled listu zde
.: Procenta - opakování zde. Náhled listu zde

Čtyřúhelníky pro 7. ročník ZŠ:

.: Rovnoběžníky 1 zde. Náhled listu zde
.: Lichoběžníky 1 zde. Náhled listu zde

Hranoly pro 7. ročník ZŠ:

.: Hranoly, povrch hranolu zde. Náhled listu zde
.: Hranoly, povrch, objem hranolu zde. Náhled listu zde

Opakování pro 7. ročník ZŠ:

.: Závěrečné opakování zde. Náhled listu zde

 Pracovní listy pro 8. ročník ZŠ 

Mocniny a Pythagorova věta pro 8. ročník ZŠ:

.: Pythagorova věta zde. Náhled listu zde
.: Opakování mocnin a Pythagorovy věty 1 zde. Náhled listu zde
.: Opakování mocnin a Pythagorovy věty 2 zde. Náhled listu zde
.: Opakování mocnin a Pythagorovy věty 3 zde. Náhled listu zde

Mnohočleny pro 8. ročník ZŠ:

.: Sčítání mnohočlenů zde. Náhled listu zde
.: Odčítání mnohočlenů zde. Náhled listu zde
.: Sčítání, odčítání a násobení mnohočlenů zde. Náhled listu zde
.: Sčítání, odčítání a násobení mnohočlenů 2 zde. Náhled listu zde
.: Příprava na 2. písemnou práci pro 8. roč. zde. Náhled listu zde.
.: Procvičování výrazů zde. Náhled listu zde
.: Rozklad výrazů na součin pomocí vytýkání 1 zde. Náhled listu zde
.: Rozklad výrazů na součin pomocí vytýkání 2 zde. Náhled listu zde
.: Rozklad výrazů na součin pomocí vytýkání 3 zde. Náhled listu zde
.: Rozklad výrazů na součin pomocí vytýkání 4 zde. Náhled listu zde
.: Rozklad výrazů na součin pomocí vytýkání 5 zde. Náhled listu zde
.: Procvičení vzorců 1 zde. Náhled listu zde
.: Procvičení vzorců 2 zde. Náhled listu zde
.: Procvičení vzorců 3 zde. Náhled listu zde
.: Rozklad výrazů na součin pomocí vytýkání a vzorců 1 zde. Náhled listu zde
.: Rozklad výrazů na součin pomocí vytýkání a vzorců 2 zde. Náhled listu zde
.: Rozklad výrazů na součin pomocí vytýkání a vzorců 3 zde. Náhled listu zde

Lineární rovnice a slovní úlohy pro 8. ročník ZŠ:

.: Řešení lineárních rovnic 1 zde. Náhled listu zde
.: Řešení lineárních rovnic 2 , těžší varianta zde, lehčí zde. Náhled listu těžší zde, lehčí zde
.: Řešení lineárních rovnic 3 zde. Náhled listu zde
.: Řešení lineárních rovnic 4 zde. Náhled listu zde
.: Jednoduché slovní úlohy zde. Náhled listu zde
.: Slovní úlohy řešené rovnicemi - úvod zde. Náhled listu zde
.: Slovní úlohy řešené rovnicemi zde. Náhled listu zde
.: Slovní úlohy řešené rovnicemi 2 zde. Náhled listu zde
.: Jednodušší lin. rovnice a slovní úlohy zde. Náhled listu zde
.: Výpočet neznámé ze vzorce zde. Náhled listu zde
.: Rovnice, slovní úlohy - opakování zde. Náhled listu zde

Základy statistiky pro 8. ročník ZŠ:

.: Statistické šetření - Ve kterém měsíci jsi se narodil? (xls) zde
.: Projekt pro 8. ročník - Statistické šetření dopravy zde.
.: Statistika házení kostkou Házení kostkou 1, Házení kostkou 2 (demo). Náhled vypracovaného listu Házení kostkou 1 zde.
.: Statistické šetření - Hod na cíl zde. Náhled listu zde

Kruh, kružnice pro 8. ročník ZŠ:

.: Obvod a obsah kruhu, tečny zde. Náhled listu zde

Opakování pro 8. ročník ZŠ:

.: Závěrečné opakování zde. Náhled listu zde

 Pracovní listy pro 9. ročník ZŠ 

Opakování z 8. ročníku ZŠ:

.: Opakování výrazů a mocnin zde. Náhled listu zde
.: Opakování řešení lineárních rovnic zde. Náhled listu zde
.: Opakování úpravy výrazů na součin pomocí vytýkání a vzorců zde. Náhled listu zde
.: Opakování násobení mnohočlenů a rozklad výrazů na součin zde. Náhled listu zde

Lomené výrazy pro 9. ročník ZŠ:

.: Určování podmínek lomených výrazů zde. Náhled listu zde
.: Krácení a určování podmínek lomených výrazů 1 zde.
.: Krácení a určování podmínek lomených výrazů 2 zde.
.: Krácení a určování podmínek lomených výrazů 3 zde.
.: Krácení lomených výrazů zde. Náhled listu zde
.: Krácení, rozšiřování a určování podmínek lomených výrazů, těžší varianta zde, lehčí zde. Náhled listu zde
.: Krácení a rozšiřování lomených výrazů a zde. Náhled listu zde
.: Krácení a rozšiřování lomených výrazů b zde. Náhled listu zde
.: Krácení a rozšiřování lomených výrazů c zde. Náhled listu zde
.: Krácení, sčítání a určování podmínek lomených výrazů, těžší varianta zde, lehčí zde. Náhled listu zde
.: Krácení, sčítání a odčítání lomených výrazů, těžší varianta zde, lehčí zde. Náhled listu zde
.: Krácení, sčítání a odčítání lomených výrazů zde. Náhled listu zde
.: Sčítání a odčítání lomených výrazů zde. Náhled listu zde
.: Sčítání a odčítání lomených výrazů 2 zde. Náhled listu zde
.: Odčítání lomených výrazů 1 zde. Náhled listu zde
.: Odčítání lomených výrazů 2 zde. Náhled listu zde
.: Sčítání, odčítání a násobení lomených výrazů 1 zde. Náhled listu zde
.: Sčítání, odčítání a násobení lomených výrazů 2 zde. Náhled listu zde
.: Sčítání, odčítání a násobení lomených výrazů 3 zde. Náhled listu zde
.: Složené lomené výrazy zde. Náhled listu zde
.: Příprava na písemnou práci z lomených výrazů pro 9. roč. zde. Náhled listu zde
.: Příprava na písemnou práci z lomených výrazů pro 9. roč. výsledky jsou zde. Náhled listu zde

Lineární rovnice a soustavy rovnic pro 9. ročník ZŠ:

.: Opakování řešení lineárních rovnic zde. Náhled listu zde
.: Lineárních rovnice s neznámou ve jmenovateli 1 zde. Náhled listu zde.
.: Lineárních rovnice s neznámou ve jmenovateli 2 zde. Náhled listu zde. Výsledky zde.
.: Soustava lineárních rovnic - úvodní příklad zde. Náhled listu zde.
.: Řešení soustavy lineárních rovnice dosazovací metodou 1 zde. Náhled listu zde.
.: Řešení soustavy lineárních rovnice dosazovací metodou 2 zde. Náhled listu zde. Výsledky zde.
.: Řešení soustavy lineárních rovnice sčítací metodou zde. Náhled listu zde.
.: Opakování výrazů před písemnou prací zde. Náhled listu zde.
.: Příprava na 2. písemnou práci pro 9. roč. 1 zde. Náhled listu zde.
.: Příprava na 2. písemnou práci pro 9. roč. 2 zde. Náhled listu zde.

Slovní úlohy pro 9. ročník ZŠ:

.: Slovní úlohy řešené soustavou rovnic nebo rovnicí 1 zde. Náhled listu zde.
.: Slovní úlohy řešené soustavou rovnic nebo rovnicí 2 zde. Náhled listu zde.
.: Slovní úlohy na směsi a roztoky 1 zde. Náhled listu zde. Výsledky zde.
.: Slovní úlohy na směsi, roztoky a společná prace zde. Náhled listu zde. Výsledky zde.
.: Slovní úlohy na pohyb 1 zde. Náhled listu zde. Výsledky zde.
.: Slovní úlohy o pohybu na setkání zde. Náhled listu zde.
.: Procvičování slovních úloh, výrazů a soustavy rovnic zde. Náhled listu zde.
.: Slovní úlohy na směsi, společnou práci a pohyb zde Náhled listu zde.
.: Příprava na písemnou práci ze slovních úloh pro 9. roč. zde. Náhled listu zde. Výsledky zde.

Funkce pro 9. ročník ZŠ:

.: Lineární funkce zde. Náhled listu zde.
.: Lineární funkce 2 zde. Náhled listu zde.
.: Lineární funkce 3 zde. Náhled listu zde.
.: Lineární funkce 4 zde. Náhled listu zde.
.: Lineární funkce, rovnice, průsečíky s osami zde. Náhled listu zde.

.: Goniometrické funkce zde. Náhled listu zde.

Finanční matematika pro 9. ročník ZŠ:

.: Cena, DPH zde. Náhled listu zde.
.: Jednoduché a složené uročení zde. Náhled listu zde.
.: Úlohy z fin. matematiky zde. Náhled listu zde.

Objemy a povrchy těles pro 9. ročník ZŠ:

.: Objem a povrch prav. 4-bok. jehlanu a prav. 3-bok. hranolu zde. Náhled listu zde.
.: Objem a povrch prav. 4-bok. jehlanu a válce zde. Náhled listu zde.

.: Příprava na 4. písemnou práci pro 9. roč. zde. Náhled listu zde.