zpět na matematiku    zpět na život školy
.: Úvodní informace
.: Zadání - 1. týden
.: Výsledky z 1. týdne
.: Zadání - 2. týden
.: Výsledky z 2. týdne
.: Zadání - 3. týden
.: Výsledky z 3. týdne
.: Zadání - 4. týden
.: Výsledky z 4. týdne
.: Zadání - 5. týden
.: Výsledky z 5. týdne
.: Zadání - 6. týden
.: Výsledky z 6. týdne
.: Zadání - 7. týden
.: Výsledky z 7. týdne
.: Zadání - 8. týden
.: Výsledky z 8. týdne
.: Zadání - 9. týden
.: Výsledky z 9. týdne
.: Zadání - 10. týden
.: Výsledky z 10. týdne
.: Zadání - 11. týden
.: Výsledky z 11. týdne
.: Zadání - 12. týden
.: Výsledky z 12. týdne
.: Zadání - 13. týden
.: Výsledky z 13. týdne
.: Zadání - 14. týden
.: Výsledky z 14. týdne
.: Zadání - 15. týden
.: Výsledky z 15. týdne
.: Zadání - 16. týden
.: Výsledky z 16. týdne
.: Zadání - 17. týden
.: Výsledky z 17. týdne
.: Zadání - 18. týden
.: Výsledky z 18. týdne
.: Zadání - 19. týden
.: Výsledky z 19. týdne
.: Zadání - 20. týden
.: Výsledky z 20. týdne
.: Zadání - 21. týden
.: Výsledky z 21. týdne
.: Zadání - 22. týden
.: Výsledky z 22. týdne
.: Zadání - 23. týden
.: Výsledky z 23. týdne
.: Zadání - 24. týden
.: Výsledky z 24. týdne
.: Zadání - 25. týden
.: Výsledky z 25. týdne
.: Zadání - 26. týden
.: Výsledky z 26. týdne
.: Zadání - 27. týden
.: Výsledky z 27. týdne
.: Zadání - 28. týden
.: Výsledky z 28. týdne
.: Doporučení pro psaní testu při zkouškách

Příklady na 25. týden

25-1  Zjednodušte výraz a výsledek ověřte dosazením a = 2:   

25-2  Doplň chybějící číslo x:
  a) 2, 4, 8, 16, x
  b)
  c) 2, -5, 8, -11, 14, x

25-3  Čtverec se stranou 1,4 má stejný obsah jako obdélník se šířkou 0,7. Vypočítej úhlopříčku obdélníku.

25-4  Na divadelní představení odešly 3/16 žáků ze školy, 8/25 ze zbytku se účastnilo sportovního dne. Kolik procent žáků celé školy zůstává ve třídách?

25-5  Sestrojte rovnoběžník ABCD, je-li dáno: |AB| = 4 cm, velikost úhlu DAB ... α = 65°, délka úhlopříčky |AC| = e = 7 cm.

25-6  Sečtu-li třetinu a polovinu neznámého čísla, dostanu číslo o 1 větší než 21/6. Jaké je neznámé číslo?