zpt na etinu    zpt na ivot koly    zpt na online testy
menu  Online testy z českého jazyka 
Psaní předpon s-, z-
Psaní velkých písmen
Určování druhu vedlejších vět

Diktáty
1. "Cesta do pravěku"
2. "s-/se, z-/ze-, vz-/vze-"
3. "shoda přísudku s podmětem"
4. "shoda přísudku s několikanásobným podmětem"
5. "Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně"
6. "Psaní i/í, y/ý po obojetných souhláskách"
7. "Marečku, podejte mi pero"
Diktát 1   Cesta do pravěku
(Při doplňování pozor na psaní velkých písmen)

Cesta do pravku.

Některé děti naší třídy vděl starší film Karla Zemana Cesta do pravěku.
Vpravoval o něm v hodině dějepisu svým spolužákům.
Hrdinové filmu prošl dlouhou cestu do mnulosti em.
Z jeskyně projeli na člunu až do dob před půl mlardou let.
V některých dobách velkou část em pokrývala jezera.
V jejich blzkosti se prostíral obrovské močál a bažiny.
Dnešní níké blny vyrůstal tehdy do vše ohromných stromů.
Kromě podivuhodných rostlin viděl děti i neobvyklé živočichy, kteří obval pevniny a oceány.
Někteří jim připomínal pohádkové draky.
Hrůzu vzbuzoval ptakoještěři.
S napětím jsme sledoval příběhy z filmu.