zpt na etinu    zpt na ivot koly    zpt na online testy
menu  Online testy z českého jazyka 
Psaní předpon s-, z-
Psaní velkých písmen
Určování druhu vedlejších vět

Diktáty
1. "Cesta do pravěku"
2. "s-/se, z-/ze-, vz-/vze-"
3. "shoda přísudku s podmětem"
4. "shoda přísudku s několikanásobným podmětem"
5. "Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně"
6. "Psaní i/í, y/ý po obojetných souhláskách"
7. "Marečku, podejte mi pero"
Diktát 2   (s-/se, z-/ze-, vz-/vze-)
(Při doplňování pozor na psaní velkých písmen)

tmívalo se a lesy kolem dokola docela temněly.
Za chvíli končí celý zápas.
Nekusil bys to s námi?
trava má být lehká, ale vydatná.
potřeba elektrického proudu stále růstá.
Petr hromáždil velkou sbírku známek.
Zvědavci se hlukli kolem místa nehody.
Venku se tmělo.
Poplašení koně se pínali.
Sníh se zvolna trácel.
Myši působují každý rok velké škody.
pomínali jsme na nedělní výlet.
Ostří nože je tupeno.
Strom se kácel na plot.
Na táboře se děti rychle kamarádily.
Všechny děti si azpívaly svou nejoblíbenější písničku.
Poslouchali jsme večerní právy.
Jestliže si na něco   těžujete, obraťte se na vedoucího.
Netěžujte mi situaci dalšími připomínkami.
Diváci v Národním divadle hlédli některé Smetanovy opery.
Dřevěná chata hořela do základů.
Pokus o vržení diktatury byl neúspěšný.
pravovat rozbité věci není jednoduché.
užující se pěšinka mizela v houští.
Kdybyste byli ticha, slyšeli byste dobře.
Mám vám ten plakát motat.
Obě nepřátelené strany respektovaly sjednané příměří.