zpt na etinu    zpt na ivot koly    zpt na online testy
menu  Online testy z českého jazyka 
Psaní předpon s-, z-
Psaní velkých písmen
Určování druhu vedlejších vět

Diktáty
1. "Cesta do pravěku"
2. "s-/se, z-/ze-, vz-/vze-"
3. "shoda přísudku s podmětem"
4. "shoda přísudku s několikanásobným podmětem"
5. "Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně"
6. "Psaní i/í, y/ý po obojetných souhláskách"
7. "Marečku, podejte mi pero"
Diktát 3   (shoda přísudku s podmětem)

Na jaře k nám vždy přiletěl celé houfy špačků.
Budky našl
špačkové snad v každé zahradě.
Rodiče trápil
nějaké velké starosti.
Oba rodiče se o děti dobře staral
.
Dříve se vyprávěl
různé strašidelné historky.
Hastroši v polích sloužil
k plašení zvěře.
Po městě pochodoval
oddíly vojáků.
Ve vesnici zvonil
poledne.
První dva vagony obsadil
matky s dětmi.
Následující dny přinesl
nejedno překvapení.
Jako vojáci v řadě stál
jedle na kraji lesíka.
Slanečci se na trhu objevil
jen výjimečně.
Každý večer se četl
pohádky.
Zvony zvonil
na poplach.
V továrně houkal
konec dopolední směny.