zpt na etinu    zpt na ivot koly    zpt na online testy
menu  Online testy z českého jazyka 
Psaní předpon s-, z-
Psaní velkých písmen
Určování druhu vedlejších vět

Diktáty
1. "Cesta do pravěku"
2. "s-/se, z-/ze-, vz-/vze-"
3. "shoda přísudku s podmětem"
4. "shoda přísudku s několikanásobným podmětem"
5. "Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně"
6. "Psaní i/í, y/ý po obojetných souhláskách"
7. "Marečku, podejte mi pero"
Diktát 5   (Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně)

 1.  Jíst a pít se má střídm.
 2. Obdnali jsme ti kávu.
 3. Otázce jsem porozuml teprve za chvíli.
 4. Diváci naptím skoro ani nedýchali.
 5. Náhle se mi zatmlo před očima.
 6. Obd nám chutnal.
 7. Otec brzy zdnal pořádek.
 8. Msíc se schovával za mraky.
 9. Vždy je třeba rozumdohodnout.
 10. Naše maminka vděla všechno.
 11. Jeho domnka s ukázala správnou.
 12. Vlak vl do temného tunelu.
 13. Jeník se tvářil tajem.
 14. Při hym stojíme vždy v pozoru.
 15. Často si vzpoml na domov.
 16. V kruté zim zahyne mnoho zvře.
 17. Chovejte se vždy skrom.
 18. Jen jeden žák neuml plavat.
 19. Stromy se opt zazelenaly.
 20. Tamjší obyvatelé se k nám chovali velmi přátelsky.
 21. Za knihy by Jirka obtoval poslední peníze.
 22. Chci si s tebou promluvit soukrom.
 23. Látka po vyprání zblala a zjemla.
 24. Anténu bylo třeba uzemnit, uzemní provedl Karel.