zpt na etinu    zpt na ivot koly    zpt na online testy
menu  Online testy z českého jazyka 
Psaní předpon s-, z-
Psaní velkých písmen
Určování druhu vedlejších vět

Diktáty
1. "Cesta do pravěku"
2. "s-/se, z-/ze-, vz-/vze-"
3. "shoda přísudku s podmětem"
4. "shoda přísudku s několikanásobným podmětem"
5. "Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně"
6. "Psaní i/í, y/ý po obojetných souhláskách"
7. "Marečku, podejte mi pero"

Psaní předpon s-, z-


 1. Dostala sz_tvrzenku na peníze.
 2. sz_trávili spolu hezkou dovolenou.
 3. Brambory sz_hnily ve sklepě.
 4. sz_bírala sz_červivělá a sz_cvrklá jablka.
 5. sz_pestřili jsme si jídelníček houbami.
 6. Dobře s z_píval.
 7. Byl s z_proštěn viny, poněvadž soud byl sz_hovívavý.
 8. sz_bledla závistí, když sz_patřila jejich nový dům.
 9. sz_pozdil se o hodinu.
 10. Nechali sz_pustnout pole i lesy.
 11. vsvz_tyčil se nad svou obětí.
 12. sz_těží ti porozumí.
 13. Umím to jen sz_části.
 14. sz_hlédl jsem dva nové filmy.