zpt na etinu    zpt na ivot koly    zpt na online testy
menu  Online testy z českého jazyka 
Psaní předpon s-, z-
Psaní velkých písmen
Určování druhu vedlejších vět

Diktáty
1. "Cesta do pravěku"
2. "s-/se, z-/ze-, vz-/vze-"
3. "shoda přísudku s podmětem"
4. "shoda přísudku s několikanásobným podmětem"
5. "Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně"
6. "Psaní i/í, y/ý po obojetných souhláskách"
7. "Marečku, podejte mi pero"
Diktát 6   (Psaní i/í, y/ý po obojetných souhláskách)

 1. Slbl jsi m to.
 2. Ldé téměř vhubili bizony.
 3. Mslivna stojí občejně u lesa.
 4. Někdo si stále vmšlí vmluvy.
 5. Nevtanými hosty v záhonech bvají hlemždi a slmáci.
 6. Skorky patří mez hmzožravé ptáky.
 7. Co se slbilo, má se vkonat.
 8. Několk hráčů blo přebtečných, museli zůstat na lavčce náhradníků.
 9. Vko krabice blo vzdobeno.
 10. Vdrovka je čepce z  vdří kůže.
 11. Brankář vrazil mč na roh.
 12. Provázel nás svt  měsce.
 13. Hřebk se vklal.
 14. Automobl bl naložen ptli oblí.
 15. Zbtek svačiny dostal blý psk.