zpt na etinu    zpt na ivot koly    zpt na online testy
menu  Online testy z českého jazyka 
Psaní předpon s-, z-
Psaní velkých písmen
Určování druhu vedlejších vět

Diktáty
1. "Cesta do pravěku"
2. "s-/se, z-/ze-, vz-/vze-"
3. "shoda přísudku s podmětem"
4. "shoda přísudku s několikanásobným podmětem"
5. "Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně"
6. "Psaní i/í, y/ý po obojetných souhláskách"
7. "Marečku, podejte mi pero"
Diktát 4   (shoda přísudku s několikanásobným podmětem)

Slepice a kuřata běhal  po celé zahradě.
Naše kočky a pes se snášel velmi dobře.
Hříbě a tele pobíhal volně po zahradě.
Marie, Hana, Karel i malá Irenka chystal rodičům překvapení.
Skupina turistů a průvodce se vydal  na cestu.
Obě mužstava a rozhodčí už nastoupil  na hřiště.
Zebry a žirafy byl  umístněn ve stejném výběhu.
U lesa se pásl  zajíci a srnky.
Na mezi pořádal   koncert cvrčci a luční kobylky.
Na policích se objevil vrány a sýkorky.
Na zahrádce nejvíce zlobil  krtci a myši.
O zbytky lví kořisti se postaral  šakali a hyeny.