Logo školy - zpět na úvodmí stranu Naši žáci Znak Dobřichovic
Slovníček.cz Vesmírný kalendář  Mapy.cz: Najdete nás zde
 Výuka 

 Slunce vychází v 7:37 a zapadá v 16:01

Zajmaj Vs informace o estch tdch

na Z Dobichovice?

 

Pro nae esky otevrme 2 studijn programy:

 

1. Studium s rozenm vyuovnm cizho jazyka (AJ, NJ/FJ)

2. Studium s rozenm vyuovnm informatiky a vpoetn techniky.

Celkov dotace zvolench studijnch program 6. ronku je 30 hodin tdn
- zamen na jazyky: FJ/NJ 2hod

- zamen na informatiku a vpoetn techniku: Inf. 2 hod

ostatn pedmty maj shodnou tdenn asovou dotaci.

Nabzme dtem vt samostatnost a zodpovdnost za svou prci, (zavdme nov formy a metody prce i na 2. stupni).

 

K organizaci dne:

 

- kolu otevr pan kolnk v  7.45 hod - vstup zadnm vchodem

- vzhledem k pstavb koly trv velkou pestvku ci ve kole; jakmile vak oteveme novou budovu (pedpokldan termn dokonen erven 2014), vrtme se k velkm pestvkm trvenm na erstvm vzduchu

- vyuovn probh i v odbornch pracovnch - chemick a fyzikln laborato, jazykov uebna, potaov uebna, dlny

- vzhledem ke stdn ueben ci sv osobn vci nenechvaj ve kole

- ci maj 1 2x tdn odpoledn vyuovn

- na obdy ci pechzej do jdelny v budov 1. stupn

Jmna tdnch uitel budoucch 6. ronk i ostatnch uitel na koly vetn dalch informac o kole zjistte na internetovch strnkch na koly:

 

www.zsdobrichovice.cz ( i omluvy neptomnosti k elektronickou formou; vechny kontakty naleznete na tchto strnkch),
tel: 25771 1149
 Fotogalerie:  

© 2002 - 2013 ZŠ Dobřichovice, 5.května 40, 252 29 Dobřichovice, okr. Praha západ    počítadlo.abz.cz