Logo školy - zpět na úvodmí stranu Naši žáci Znak Dobřichovic
Slovníček.cz Vesmírný kalendář  Mapy.cz: Najdete nás zde
 Výuka 

 Slunce vychází v 7:37 a zapadá v 16:01
 Informace pro ky devtch ronk 


Zmny v pijmacm zen platn od 1.1.2012:
Pro prvn kolo si k me podat pouze dv pihlky, odevzd je potvrzen ze zkladn koly editeli stedn koly nejpozdji 15. bezna 2014. Kritria a termny pijmacho zen je stedn kola povinna vyhlsit nejpozdji 31.1.2014. Pot se kritria stvaj zvaznmi a nesm se mnit.
Na zkladn kole pak k obdr jeden zpisov lstek (do 15.3. 2014, u ns ale s pololetnm vysvdenm), ten odevzd editeli stedn koly, na kterou byl pijat a kterou si vybral, do deseti dn od zveejnn rozhodnut o pijet (doruovat se bude pouze rozhodnut o nepijet). Nepotvrd-li uchaze odevzdnm zpisovho lstku mysl studovat na stedn kole, lze na jeho msto pijmout jinho uchazee. Zpisov lstek lze pout pouze jednou. (krom pijet na zklad odvoln).
Termny pijmacch zkouek: 1. kolo probhne v tdnu od 22. 4. 2014 - termny ur editel stedn koly, (obory s talentovou zkoukou 6. - 15.1.2014, konzervatoe 15. - 31.1.2014).
editel stedn koly me vyhlsit dal kola pijmacho zen, postup je obdobn jako pro prvn kolo.

Jak budeme vyplovat pihlky na na kole
Pihlky budou vytitny na potai.
Vichni dostanou bhem ledna naneisto vytitnou pihlku z potae. Zkontrolujete sv osobn daje i znmky (ppadn chyby opravte) a doplnte nzvy vybranch kol a obor. Takto doplnnou pihlku odevzdte co nejdve po pololet, nejpozdji vak 24. nora 2014. Pot dostanete kompletn vyplnn pihlky. Doplnte jen podpisy a ppadn potvrzen od lkae (sami si muste zjistit, zda je vae kola vyaduje). Dle zapete termn pijmacch zkouek, tak doporuujeme przdn kolonky prokrtat. Vstupn hodnocen je zrueno.
Pot pihlku odelete editeli vybran stedn koly, nejpozdji 15.3.2014.

Volb povoln vnujeme ve kole pomrn velkou pozornost. ci byli na exkurzi na adu prce (chlapci 1.10., dvky 8.10.), zjemci o studijn obory psali testy profesn orientace se koln psycholokou J. Doksanskou (22.10.). ci 9. td se pravideln astn srovnvacch test SCIO (z J, M, obecnch studijnch pedpoklad).

Pr rad zvrem
Pi vbru studijnho oboru vyuijte informan broury, kter vydv Prask pedagogicko-psychologick poradna. Vychzej ve tech dlech: gymnzia, stedn koly - maturitn obory, stedn koly - uebn obory. Koupit je mete od konce jna v knihkupectv, v dobichovick knihovn je i pjuj.
Dal informace najdete na internetu pmo na webovch strnkch jednotlivch kol. Zajmav je i nov web, kter m pomoci s vbrem koly: www.infoabsolvent.cz.
Pi vbru koly nezapomete na dny otevench dve, hodn se tam ptejte:
- na vyuovac metody (jste zvykl na modern styl vyuovn, sedt a pst si poznmky - to vaemu dtti vyhovovat nebude),
- na voliteln pedmty (obvykle od 3. ronku si me student st pedmt vybrat podle svch zjm a budoucho zamen),
- na zpsob vuky jazyk,
- na mezinrodn akce (nco jinho je vmna, kde jsou vichni nuceni komunikovat, nco jinho vlet poznvac),
- na losk pijmac zkouky (pokud jde o vet znalost, zvate, jestli je to prav kola pro vae dt). 

 Fotogalerie:  

© 2002 - 2013 ZŠ Dobřichovice, 5.května 40, 252 29 Dobřichovice, okr. Praha západ    počítadlo.abz.cz