Logo školy - zpět na úvodmí stranu Naši žáci Znak Dobřichovic
Slovníček.cz Vesmírný kalendář  Mapy.cz: Najdete nás zde
 Výuka 

 Slunce vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
Pojednn o vekch

Pojednn o vekch

 

Informace o vi dtsk z Krajsk hygienick stanice Stedoeskho kraje jsou zde (soubor Wordu).

Toto pojednn nem za cl tvit se odborn nebo vdecky. Je to pouh posbrn stpk informac z rznch veejn pstupnch zdroj, z diskus na toto tma se zavivenci i s odbornky pes zavivenost.

Zkuste vydret. Bude to dlouh. Ale teba se vm nco z toho bude hodit...

  

Ve ns trpc momentln nejvc

Ve vlasech ije ve dtsk. Je tsn svzna pouze s lovkem, neme st krev na dnm zveti. Vzdor eskmu nzvu ije pouze ve vlasech lid bez rozdlu vku, proto ji najdete i pod nzvem  ve vlasov.

Je to parazitick ploch bezkdl hmyz ed barvy, kter nepen dn specifick infekn onemocnn. Dospl samekov m 2 3 mm, samiky jsou o nco del. Samiky pilepuj na vlasy tsn u pokoky hlavy ovln bl vajka (tzv. hnidy), na vlasy je pevn pilep svmi vmky. Larvy (nymfy) se v  optimln teplot u hlavy lhnou cca za 7 dn
(5-10), nkde jsem nala daj a za 19 dn. S rstem vlas se hnidy vzdaluj od ke a obecn plat, e hnidy vzdlen vce ne 0,5 - 1 cm od pokoky jsou vylhl nebo mrtv. Zstvaj pevn pilepen na vlasech a s nimi odrstaj. Podle toho mete
i poznat, jestli je dt (nebo vy) zaviveno aktuln, nebo jde o zbytky po probhlm a zlikvidovanm zamoen. Vylhl larvy (nymfy) jsou asi 1 mm dlouh, podobn dosplmu hmyzu. Saj krev, svd, ale nerozmnouj se. Vvoj vech t larvlnch stdi trv 15-30 dn.

Larvy i dosplci saj minimln 3x denn. Samiky se dovaj 3 5 tdn a nakladou za ivot a 150 vajek.

Mimo tlo pevaj  vi pouze 24 hodin, maximln 2 dny (zcela vyjmen 4 dny).

 

Jak nm ve ubliuje

Ve m bodav sac stroj. Aby se krev nesrela, vstkne do ranky ped snm sliny s vasodilatanmi ltkami. Pi pdn se za vm o vch jsem zaslechla i o alergizujcch incch tchto ltek. A krom toho se pi krbn do ke me zanst infekce, co me zpsobit dal pote, obraz ekzmu a hnisn ke.

Kon reakce na bodn v m 4 fze:

1. dn klinick pznaky

2. papulky (= pupence, puche), doprovzen svdnm stedn intenzity

3. velk papulrn reakce s intenzivnm svdnm

4. mrn papulrn reakce a mrn svdn

Napaden dt bv nejastji odhaleno ve 3. fzi asi za 3 4 tdny po zatku infestace.

 

Zaviven

Zaviven, tzv. pedikulza, se projev pedevm subjektivn svdnm pokoky hlavy, zpsoben bodnm, ale i pohybem hmyzu, objektivn najdeme iv jedince nebo hnidy, nejastj msto bv popisovno za uima a v ztylku, ale pi jejich mnostv bvaj dnes kdekoliv po cel hlav. Mohou bt zjitny zvten mzn uzliny v tle a na krku. Pedikulza bv velmi asto popisovna jako kolektivn onemocnn, protoe vi se pemisuj mezi hostiteli (dti i dospl) pi vzjemnm dotyku hlav, nesta berany berany duc, ale hlava vedle hlavy naklonn teba nad domcm kolem. Mn obvykl, i kdy mon a popisovan je to pi pjovn  epic, l, heben, runk, z lonho prdla apod. Ve nelt  ani neske!!!!! Ona si prost peleze. Pi vyesn na zem se ale pr pkn rychle rozlz a hled hostitele,  take vyesvat jen tak v mstnosti nebude to prav, radi teba nad vanou nebo tak njak...

 

Odvivovn

Pi zaviven se pouvaj insekticidn prostedky podle nvodu vrobce.

Jako doplkov (bn zcela nedocenn) metoda se pouv mechanick vyesvn ivho hmyzu jemnm hebenem vivkem - dt sklon hlavu nad umyvadlo nebo nad bl papr a hebenem thneme od  tla smrem  k podloce. Po vyesn v je mme postkat insekticidnm ppravkem. Vyesvme 3-5 minut. A POZOR! Vyesvn musme provdt z mokrch vlas! Za sucha to nefunguje, such vi uhbaj, utkaj. Mokr strnou a zachytnou se ve vivku.

 

Diagnostika napaden v dtskou bv asto zaloena jen na vizuln prohldce vlas, pitom zchytnost pi vyesvn je a 4 x vy! (Potvrzeno rozshlmi studiemi.)

 

Ke spolehlivmu odstrann hnid z vlas zatm neexistuje ppravek. Hnidy je mon z sti vyesat hustm hebenem, tomu ale nevte, to je technicky neprovediteln... mon v potku, nebo lze jednotliv vlasy s hnidami vysthat, nebo se hnidy daj mechanicky z vlasu sthnout. Jak u bylo eeno ve, hnidy, kter jsou na vlasech vzdleny vce ne 1 cm od pokoky, jsou vylhl nebo mrtv.

A konen jde to i bez chemie a mon tudy povede ta prav cesta - z prodnch prostedk najdete Tea Tree oil - ajovnkov olej, nebo teba Neem Oil - olej zo stromu nimba. Ve dtsk pr nen schopna t ve vlasech kratch 0,8 cm, ale to mi mon maminy kluk vyvrt... Experimentln bylo prokzno, e vi pevaj ve vysoce chlorovan vod
(slan i sladk) plaveckch bazn, ale nebyl prokzn penos v tomto prosted.

Myt hlavy bnmi ampny nechv veky zcela v klidu.

Zaslechla jsem i to, e neij v obarvench vlasech. Ale nemm ani vyzkoueno, ani potvrzeno.

 

Vskyt vi dtstk v dnen dob nem nic spolenho s nedostatenou hygienou.

 

Chemick (insekticidn) protivekov historie pro pamtnky v kostce:

Pouvan insekticidy u ns: od r. 1949 1984 Nerakain (DDT)... od r. 1978 ampon Orthosan BF 45, pozdji mokr sprej DIFFUSIL H  (inn ltka permethrin), spn pouvno do roku 1991... v roce 1992 prokzna u ns rezistence
k permethrinu, nahrazeno ppravky s organofosfty ampon ORTHOSAN H, mokr spreje - DIFFUSIL H 92 P, DIFFUSIL H 92 M inn ltky pirimiphos methyl a malathiont... postupn rezistence v.....

 

Chemie aktuln, z praxe ne zcela jednoznan inn:

V souasn dob je na trhu k dispozici ampon PARASIDOSE. Tento ppravek je zaazen jako livo a lze ho koupit v sti lkren a ve zdravotnickch potebch. ampon PARASIDOSE se pouv podle nvodu vrobce ve dvou mycch procesech, po 3 minutch bhem jednoho myt, a m zahubit jak dosplce, tak i hnidy. V ppad dlouhch a hustch vlas doporuuj tuto kru po 8 dnech zopakovat.

Lze pout i JACUTIN GEL, kter je innj, avak nesm bt pouit u dt do 3 let a u thotnch a kojcch en. Aplikuje se zhruba 15g na umyt, jet vlhk vlasy a nech se zaschnout. Vlasy je mon umt po 3 dnech bez pouit mdla.

Nejnovji probhaj klinick studie novho ppravku DIFFUSIL H FORTE  spray, v malm mnostv se u objevil v lkrnch. 

 

Prevence

Prevenc je pravideln prohlen vlasovho porostu pedevm dt navtvujcch  kolektivy (skautsk tbory, koly, kolky, dtsk tbory, koly v prod apod.).

I u dtte, kter momentln nevykazuje znmky zaviven, je teba po dobu vskytu v v dtskm kolektivu opakovat prohldky kad dva dny.

V ppad dtte, u nho byl vskyt v dtsk zjitn,  je poteba prohlednout tak ostatn leny rodiny, ppadn provst jejch odviven v ppad zjitn v nebo erstvch hnid.

 

(Osobn zkuenost jako lidsk lka bych to asi it nemla, ale mme bafany, take nakonec, kdy  nm tenkrt doma nic nezabralo, pouila jsem ppravky pro psy... a byl klid, ale nikde to na mne nekejte. Dnes bych patrn zkusila jt alternativn, prodnj, nechemickou  cestou. Ale to je o mn, nikoliv o vch, promite. )

 

Citace

Pouit nepovolench ppravk, nebo lidovch prostedk (nejznmj je nap. petrolej), me vyvolat znan zdravotn pote a je nutn ped nimi varovat. MUDr. Michael Vt, Ph.D. hlavn hygienik R a nmstek ministra 13.02.2006

 

Podkovn pat m mil kolegyni, MUDr. Jiin Rybov z Chrudimi, za jejho laskavho pispn tato sbrka informac vznikla.

                                                                      

Datla,  15.-29.7.2006

  Fotogalerie:  

© 2002 - 2013 ZŠ Dobřichovice, 5.května 40, 252 29 Dobřichovice, okr. Praha západ    počítadlo.abz.cz