Logo školy - zpět na úvodmí stranu Naši žáci Znak Dobřichovic
Slovníček.cz Vesmírný kalendář  Mapy.cz: Najdete nás zde
 Výuka 

 Slunce vychází v 7:37 a zapadá v 16:01
Nrodn strategie primrn prevence rizikovho chovn dt i mldee na obdob 2013 2018

Nrodn strategie primrn prevence rizikovho chovn dt i mldee

na obdob 2013 2018

 

(zalenno do plnu Z Dobichovice)

 

Obdob kolnho vzdlvn je velmi vznamn pi formovn osobnosti mladch lid a ve, co se v tomto obdob nepoda, se jen velmi obtn napravuje v dosplosti. Toto je tak dvod, pro je v oblasti prevence rizikovch projev chovn mldee u koln populace vnovna mimodn pozornost.

 

Ve sv innosti nae kola primrn vychz z dokument nrodn povahy, tzn. z Nrodn strategie protidrogov politiky a Strategie prevence kriminality.

 

Principy strategie :

1. komplexn een problematiky primrn prevence (dle jen PP) rizikovho chovn preventivn programy

2. kontinuita psoben a systematinost plnovn preventivn psoben mus bt dlouhodob a systematick

3. uplatovn ovench dat a hodnocen efektivity Minimln preventivn program

4. racionln financovn a garance kvality slueb granty M Dobichovice

5. clenost a adekvtnost informac

6. vasn zatek preventivnch aktivit

7. pozitivn orientace PP a vliv na zmnu chovn danho jedince

8. koordinace PP se kolnm psychologem, s pedagogicko-psychologickou poradnou, s centry vchovn pe, s OSPODem, Polici R, ale t pedevm s rodii

 

Cle strategie:

Hlavnm clem je minimalizovat vznik a snit mru rizikovho chovn na na kole. Sname se, aby dti zvldaly ztov situace ve vchovn vzdlvacm procesu. Dle plnme tyto cle : stanoven pravidel komunikace, nastaven efektivnho systmu vzdlvn v oblasti prevence, finann zajitn, zaveden nrodnho systmu hodnocen.

 

Clov skupiny :

Program PP je pedevm zamen na dti a mlde, kde je vt zetel brna na specifick skupiny mldee vykazujc rysy rizikovho chovn. Dal clov skupiny jsou rodie, veejnost a v neposledn ad uitel a jejich systm zakolovn a seznamovn se s novmi informacemi v oblasti PP. Na rovni koly se jedn pedevm o editele kol, koln metodiky prevence, vchovn poradce, koln psychology a uitele.

 

V celonrodnm rmci je sjednocena terminologie v oblasti PP a to tak, e existuje nov vytvoen vkladov slovnk zkladnch pojm kolsk prevence rizikovho chovn VYNSPI, dle se pak ve velk me erp z uebnice PP rizikovho chovn ve kolstv.

Koordinace v rmci nrodn spoluprce m tuto hierarchii :

 

  1. MMT Odbor specilnho vzdlvn a institucionln vchovy MMT
  2. Krajsk koln koordintor prevence pracovnk krajskho adu
  3. Metodik prevence pracovnk kolskho poradenskho zazen
  4. koln metodik prevence pedagogick pracovnk koly

 

V Dobichovicch 20.9.2013 vypracovala : Hana Krslov Fotogalerie:  

© 2002 - 2013 ZŠ Dobřichovice, 5.května 40, 252 29 Dobřichovice, okr. Praha západ    počítadlo.abz.cz