Logo školy - zpět na úvodmí stranu Naši žáci Znak Dobřichovic
Slovníček.cz Vesmírný kalendář  Mapy.cz: Najdete nás zde
 Výuka 

 Slunce vychází v 7:37 a zapadá v 16:01

 Informace pro zjemce o studium na vceletch gymnzich 
(tk se k letonch 5. a 7. td)


Zmny v pijmacm zen platn od 1.1.2012:
Pro prvn kolo si k me podat  pouze dv pihlky, odevzd je potvrzen ze zkladn koly editeli stedn koly nejpozdji 15. bezna 2014. Kritria a termny pijmacho zen je stedn kola povinna vyhlsit nejpozdji 31.1.2014. Pot se kritria stvaj zvaznmi a nesm se mnit.
Na zkladn kole pak k obdr jeden zpisov lstek. (Doporuujeme vyzvednout ho v editeln a tehdy, je-li k pijat. kola toti vydv kovi jen jeden zpisov lstek za dobu studia, ppadn ho tedy budete muset doma schovat a do 9. ronku.) Ten odevzd editeli stedn koly, na kterou byl pijat a kterou si vybral, do deseti dn od zveejnn rozhodnut o pijet (doruovat se bude pouze rozhodnut o nepijet). Nepotvrd-li uchaze odevzdnm zpisovho lstku mysl studovat na stedn kole, lze na jeho msto pijmout jinho uchazee. Zpisov lstek lze pout pouze jednou (krom ppadu, kdy byl k pijat na odvoln).
Termny pijmacch zkouek: 1. kolo probhne ve dnech 22.4. - 30.4.2014, termny ur editel stedn koly.
editel stedn koly me vyhlsit dal kola pijmacho zen, postup je obdobn jako pro prvn kolo, jen nen omezen poet podanch pihlek.

Jak budeme vyplovat pihlky na na kole
Pihlky budou vytitny na potai.
Zjemci nahls tdnm uitelkm mysl studovat na vceletm gymnziu, pak dostanou bhem ledna naneisto vytitnou pihlku z potae.
Zkontrolujete sv osobn daje i znmky (ppadn chyby opravte) a doplnte nzvy vybranch kol a obor. Takto doplnnou pihlku odevzdte co nejdve po pololet, nejpozdji vak 24. nora 2014. Pot dostanete kompletn vyplnn pihlky. Doplnte jen podpisy a ppadn potvrzen od lkae (sami si muste zjistit, zda je vae kola vyaduje). Dle zapete termn pijmacch zkouek, tak doporuujeme przdn kolonky prokrtat. Vstupn hodnocen je zrueno.
Pot pihlku odelete editeli vybran stedn koly, nejpozdji 15.3.2014.

Dal upozornn: 

Pi vbru koly nezapomete na dny otevench dve, hodn se tam ptejte:
- na vyuovac metody (jste zvykl na modern styl vyuovn, sedt a pst si poznmky - to vaemu dtti vyhovovat nebude),
- na zpsob vuky jazyk,
- na mezinrodn akce (nco jinho je vmna, kde jsou vichni nuceni komunikovat, nco jinho vlet poznvac),
- na losk pijmac zkouky (pokud jde o vet znalost, zvate, jestli je to prav kola pro vae dt).  Fotogalerie:  

© 2002 - 2013 ZŠ Dobřichovice, 5.května 40, 252 29 Dobřichovice, okr. Praha západ    počítadlo.abz.cz