Logo školy - zpět na úvodmí stranu Naši žáci Znak Dobřichovic
Slovníček.cz Vesmírný kalendář  Mapy.cz: Najdete nás zde
 Výuka 

 Slunce vychází v 7:37 a zapadá v 16:01
zpt na ivot koly   zpt na sbr  

Sbry - koln rok 2013 - 2014

z 2013 - sbr papru - celkem - 6 830 kg, z toho 1. st. - 4 672 kg
                                                                          2. st. - 2 158 kg

nor 2014 - sbr papru - celkem - 9 300 kg, z toho 1. st. - 6 833 kg
                                                                            2. st. - 2 467 kg

z - nor - sbr vek - celkem - 368 kg, z toho 1. st. - 336,5 kg
                                                                       2. st. -  31,5 kg


Sbr papru - nor 2014


Nejlep tdy podle potu kg na ka: 1. st. - 4. B - 45,22 kg          2. st. - 6. A - 47,66 kg
                                                                   1. B - 32,87 kg                    8. B - 16,40 kg
                                                                    2. A - 23,76 kg                    6. B -  7,38 kg

Nejlep jednotlivci: 1. st. - Vostr Jan - 4. B - 699 kg                                  2. st. - Hrdlikov Kristna - 6. A - 750 kg
                                           Kozelkov Barbora - 2. A - 295,5 kg                           Kikavov Adla - 6. A - 196,5 kg
                                           Pragerov Viktorie - 4. A - 295,5 kg                            Broov Klra - 7. B - 195 kg
                                           Kuerov Martina - 1.B - 278 kg     

Dkuji vem dtem i jejich rodim za projevenou aktivitu pi sbru tchto druhotnch surovin. Tm se na spoluprci i pi dalch sbrovch akcch. Fotogalerie:  

© 2002 - 2013 ZŠ Dobřichovice, 5.května 40, 252 29 Dobřichovice, okr. Praha západ    počítadlo.abz.cz