Logo školy - zpět na úvodmí stranu Naši žáci Znak Dobřichovic
Slovníček.cz Vesmírný kalendář  Mapy.cz: Najdete nás zde
 Výuka 

 Slunce vychází v 4:51 a zapadá v 19:07

Nabídka nepovinných předmětů ve školním r. 2013/2014

Škola nabízí pro šk. r. 2013/2014 nepovinné předměty. Pokud si žáci vyberou tento předmět, musí jej navštěvovat celý školní rok. Nepovinný předmět je vždy dvouhodinový a je nad rámec učebního plánu. Nejmenší počet dětí v nepovinném předmětu je deset.

Přihlášku naleznete zde.

Výtvarný seminář

 • Mgr. Marie Nováková
 • Rozšířená výuka kresby a malby, seznamování se s netradičními výtvarnými technikami, výroba dekorativních předmětů a drobných dárků.

Dějepisný seminář

 • Mgr. Irena Syblíková
 • Rozšířené seznamování se s historií, zejména v našem kraji.

English/Američan literature

 • Mgr. Kateřina Hejná
 • Práce s cizojazyčným textem jako základem pro získání dovednosti potřebné ke složení mezinárodní zkoušky z Aj. Texty budou navazovat na probírané autory v Čj. Bude se vyučovat metodou CLIL.

Informatika

 • Ing. Jan Syblík
 • Výuka dovedností potřebných při prezentaci své práce v ostatních předmětech. Např.:
  • Tvorba referátu, včetně úpravy obrázků (Word, Zoner Photo Studio 10)
  • Prezentace měření do tabulky včetně grafů (Excel)
  • Prezentace na dané téma (PowerPoint)
  • Tvorba webových stránek


 Fotogalerie:  

© 2002 - 2013 ZŠ Dobřichovice, 5.května 40, 252 29 Dobřichovice, okr. Praha západ    počítadlo.abz.cz