Logo školy - zpět na úvodmí stranu Naši žáci Znak Dobřichovic
Slovníček.cz Vesmírný kalendář  Mapy.cz: Najdete nás zde
 Výuka 

 Slunce vychází v 4:06 a zapadá v 20:05
 MŠMT – prevence rizikového chování + 14 příloh 

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 s účinností k 1. 11. 2010 a 14 příloh zaměřených na oblasti, kde dochází ke konkrétním projevům rizikového chování – drogy, doprava, poruchy příjmu potravy, alkohol, syndrom týraného dítěte, šikana, kyberšikana, homofobie, extremismus, vandalismus, záškoláctví, tabák, násilí, krádeže.

Popisuje činnosti vykonávané školním metodikem prevence, ředitelem školy, třídním učitelem.


Zrušuje se Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j.: 20 006/2007-51.


Přílohy:

msmt_prevence_rizikoveho_chovani.doc
msmt_prevence_rizikoveho_chovani_01_drogy.doc
msmt_prevence_rizikoveho_chovani_02_doprava.doc
msmt_prevence_rizikoveho_chovani_03_poruchy_prijmu_potravy.doc
msmt_prevence_rizikoveho_chovani_04_alkohol.doc
msmt_prevence_rizikoveho_chovani_05_syndrom_tyraneho_ditete.doc
msmt_prevence_rizikoveho_chovani_06_sikana.doc
msmt_prevence_rizikoveho_chovani_07_kybersikana.doc
msmt_prevence_rizikoveho_chovani_08_homofobie.doc
msmt_prevence_rizikoveho_chovani_09_extremismus.doc
msmt_prevence_rizikoveho_chovani_10_vandalismus.doc
msmt_prevence_rizikoveho_chovani_11_zaskolactvi.doc
msmt_prevence_rizikoveho_chovani_12_tabak.doc
msmt_prevence_rizikoveho_chovani_13_nasili.doc
msmt_prevence_rizikoveho_chovani_14_kradeze.doc
 Fotogalerie:  

© 2002 - 2013 ZŠ Dobřichovice, 5.května 40, 252 29 Dobřichovice, okr. Praha západ    počítadlo.abz.cz