Logo školy - zpět na úvodmí stranu Naši žáci Znak Dobřichovic
Slovníček.cz Vesmírný kalendář  Mapy.cz: Najdete nás zde
 Výuka 

 Slunce vychází v 3:51 a zapadá v 20:13
 Školní družina  

Provozní doba: 6.45 - 7.45 a 11.45 - 17.00
Vedoucí školní družiny: Vladislava Korandová
Vychovatelky: Jitka Vosková, Libuše Pecharová, Jana Janoušová, Eliška Šulcová
  
Náplň činnosti: Družina má 5 oddělení a pro starší děti zájmový útvar. Nabízí širokou škálu aktivit pro žáky 1. stupně v odpoledních hodinách. Ve výchovné práci je činnost družiny rozdělena po celý školní rok do měsíčních tématických okruhů. Jednotlivé projekty jsou zaměřeny především na snižování agresivity a hlučnosti, rozvoj komunikačních schopností a vytváření estetického prostředí. Do činnosti jsou zařazovány relaxační chvilky, hry na postřeh, procvičování slovní zásoby a paměti, atd.
Poplatek za ŠD: 300,- Kč měsíčně. Platbu školní družiny provádějte vždy na celé pololetí, viz. informační leták, který obdrží každý žák na začátku školního roku.
Číslo účtu ŠD: 6023-0388028359/0800
  Variabilní symbol pro identifikaci platby je rodné číslo dítěte.
  Platby na účet provádějte pouze převodem (ne v hotovosti). Potvrzení o zaplacení je třeba předložit vychovatelkám nebo na mailovou adresu druzina@zsdobrichovice.cz vždy do 15.10. a k 15.2.

Telefonní číslo pro 1. a 2. oddělení sídlící v sokolovně je 603 963 659.
Telefonní číslo pro 4. až 5. oddělení sídlící v ZŠ je 733 538 181.


Školní rok 2013 - 2014

Jak jsme stavěli stan. Fotky zde.
Článek s fotografiemi o chodu školní družiny v měsíci květen je zde.
Článek s fotografiemi o chodu školní družiny v měsíci duben je zde.
Článek s fotografiemi o chodu školní družiny v měsíci březen je zde.
Článek s fotografiemi o chodu školní družiny v měsíci únor je zde.
Článek s fotografiemi o chodu školní družiny v měsíci leden je zde.
Článek s fotografiemi o chodu školní družiny v měsíci prosinec je zde.
Fotografie z vánočních dílen školní družiny jsou zde.
Článek s fotografiemi o chodu školní družiny v měsíci listopad je zde.
Článek o chodu školní družiny v měsíci říjen je zde.
Článek s fotografiemi o chodu školní družiny v měsíci září je zde. Fotogalerie:  

© 2002 - 2013 ZŠ Dobřichovice, 5.května 40, 252 29 Dobřichovice, okr. Praha západ    počítadlo.abz.cz