Logo školy - zpět na úvodmí stranu Naši žáci Znak Dobřichovic
Slovníček.cz Vesmírný kalendář  Mapy.cz: Najdete nás zde
 Výuka 

 Slunce vychází v 3:51 a zapadá v 20:13

 Informace pro zájemce o studium na víceletých gymnáziích 
(týká se žáků letošních 5. a 7. tříd)


Změny v přijímacím řízení platné od 1.1.2012:
Pro první kolo si žák může podat  pouze dvě přihlášky, odevzdá je potvrzené ze základní školy řediteli střední školy nejpozději 15. března 2014. Kritéria a termíny přijímacího řízení je střední škola povinna vyhlásit nejpozději 31.1.2014. Poté se kritéria stávají závaznými a nesmí se měnit.
Na základní škole pak žák obdrží jeden zápisový lístek. (Doporučujeme vyzvednout ho v ředitelně až tehdy, je-li žák přijat. Škola totiž vydává žákovi jen jeden zápisový lístek za dobu studia, případně ho tedy budete muset doma schovat až do 9. ročníku.) Ten odevzdá řediteli střední školy, na kterou byl přijat a kterou si vybral, do deseti dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí (doručovat se bude pouze rozhodnutí o nepřijetí). Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl studovat na střední škole, lze na jeho místo přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek lze použít pouze jednou (kromě případu, kdy byl žák přijat na odvolání).
Termíny přijímacích zkoušek: 1. kolo proběhne ve dnech 22.4. - 30.4.2014, termíny určí ředitel střední školy.
Ředitel střední školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení, postup je obdobný jako pro první kolo, jen není omezen počet podaných přihlášek.

Jak budeme vyplňovat přihlášky na naší škole
Přihlášky budou vytištěny na počítači.
Zájemci nahlásí třídním učitelkám úmysl studovat na víceletém gymnáziu, pak dostanou během ledna nanečisto vytištěnou přihlášku z počítače.
Zkontrolujete své osobní údaje i známky (případné chyby opravíte) a doplníte názvy vybraných škol a oborů. Takto doplněnou přihlášku odevzdáte co nejdříve po pololetí, nejpozději však 24. února 2014. Poté dostanete kompletně vyplněné přihlášky. Doplníte jen podpisy a případné potvrzení od lékaře (sami si musíte zjistit, zda je vaše škola vyžaduje). Dále zapíšete termín přijímacích zkoušek, také doporučujeme prázdné kolonky proškrtat. Výstupní hodnocení je zrušeno.
Poté přihlášku odešlete řediteli vybrané střední školy, nejpozději 15.3.2014.

Další upozornění: 

Při výběru školy nezapomeňte na dny otevřených dveří, hodně se tam ptejte:
- na vyučovací metody (jste zvyklí na moderní styl vyučování, sedět a psát si poznámky - to vašemu dítěti vyhovovat nebude),
- na způsob výuky jazyků,
- na mezinárodní akce (něco jiného je výměna, kde jsou všichni nuceni komunikovat, něco jiného výlet poznávací),
- na loňské přijímací zkoušky (pokud jde o výčet znalostí, zvažte, jestli je to pravá škola pro vaše dítě).  Fotogalerie:  

© 2002 - 2013 ZŠ Dobřichovice, 5.května 40, 252 29 Dobřichovice, okr. Praha západ    počítadlo.abz.cz